DApp Store

Tất cả chuỗi KCC Chain arrowright arrowright
All Chain All Chain Tất cả chuỗi
Manta Manta
zkSync Era zkSync Era
Base Base
Linea Linea
Chiliz Chiliz
ETH ETH
BSC BSC
Polygon Polygon
Sei Sei
Sei V2 Sei V2
Arbitrum Arbitrum
Optimism Optimism
Bitcoin Bitcoin
Bitcoin Testnet Bitcoin Testnet
Bitcoin Signet Bitcoin Signet
ZetaChain Mainnet ZetaChain Mainnet
Zeta Evm Testnet Zeta Evm Testnet
opBNB opBNB
Scroll Scroll
Core Core
Mantle Mantle
Sui Sui
TRON TRON
Solana Solana
Aptos Aptos
Fantom Fantom
Starknet old Starknet old
Starknetv2 Starknetv2
Nautilus Nautilus
Polygon zkEVM Polygon zkEVM
Avalanche-C Avalanche-C
Celo Celo
Heco Heco
OKC Chain OKC Chain
KLAY KLAY
Cronos Cronos
WAX WAX
Gnosis Chain Gnosis Chain
EOS EOS
Terra Classic Terra Classic
NEAR Protocol NEAR Protocol
Harmony Harmony
Aurora Aurora
KCC Chain KCC Chain
Boba Network Boba Network
Fuse Fuse
KardiaChain KardiaChain
IOST IOST
ClassZZ ClassZZ
Caduceus Caduceus
TRUE TRUE
Velas Velas
smartBCH smartBCH
Vision Vision
Cosmos Cosmos
TomoChain TomoChain
Findora Findora
GateChain GateChain
BitTorrent BitTorrent
Callisto Mainnet Callisto Mainnet
Meter Mainnet Meter Mainnet
HALO HALO
Yotta Yotta
IoTeX IoTeX
Kava Kava
BRISE BRISE
Telos Telos
DogeChain DogeChain
zkSync zkSync
PEGO PEGO
Fsc Scan Fsc Scan
ThunderCore ThunderCore
Conflux eSpace Conflux eSpace
Shardeum Liberty 2.X Shardeum Liberty 2.X
Ethereum Classic Ethereum Classic
Berachain Artio Berachain Artio
Artio Testnet (Berachain) Artio Testnet (Berachain)
Morph Testnet Morph Testnet
Morph Holesky Morph Holesky
Merlin Chain Merlin Chain
Osmosis Osmosis
Babylon Testnet Babylon Testnet
zkfair zkfair
Blast Blast
Degen Degen
Bitlayer Bitlayer
Taiko Taiko
Celestia Celestia
Saga Saga
Mode Mode
Ton Ton
Coreum Coreum
BOB BOB

Công cụ

KuPay Finance
kcsbnbmaticftmeth
KuPay was founded on the belief that the traditional economy with its assets and financial products is past its expiration date. Central banks and governments are manipulating the markets and the value of money. Banks are making lots of money off consumers and merchants by keeping their assets and making profits on it which should have gone to the rightful owner: the party that is taking the risks being the entrepreneurs and the consumers. Vision We believe that using blockchain technology and transitioning to web3 by consumers and businesses to make and receive payments is key to becoming financially free, meaning; Having the exclusive ability to access owned assets anytime and anywhere Being capable of spending and receiving value in any place from any place. Having the option of earning interest on assets that are in overflow Mission KuPay will facilitate the technical framework to accept all popular documented and undocumented tokens on any smart contract platform while automatically preserving the value of the transaction amount, being immediately available for earning interest.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả thông tin được cung cấp trên website này, bao gồm các website liên kết ẩn, ứng dụng liên quan, diễn đàn, blog, tài khoản mạng xã hội và các nền tảng khác ("Trang web") chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Bitget Wallet không cam kết về bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác và tính liên quan của thông tin đó. Thông tin do Bitget Wallet cung cấp không được xem là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác, cũng như không được sử dụng thông tin này để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn vì bất kỳ mục đích gì. Bất kỳ hành động sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin của Bitget Wallet đều do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định. Bạn nên tiến hành nghiên cứu, đánh giá, phân tích và xác minh của riêng mình. Giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Bất kỳ thông tin nào trên trang web này đều không được xem là lời mời gọi hay đề nghị.